Smyčka Vizovice I. část

Rozhodl jsem se upravit layout vedlejší trati z Otrokovic do Vizovic.

Úprava spočívá ve zprůjezdnění původně koncové stanice Vizovice.Na levém zhlaví stanice Vizovice s nachází dvě kusé koleje. Ta delší z nich, která navazuje na první staniční kolej, bude nyní napojena na nově vloženou výhybku a tím se vlastně horní část vedlejší tratě změní ve smyčku, uvnitř které bude stanice Vizovice.Nová výhybka bude vložena do přímé koleje před zastávkou Jaroslavice.V přímém směru bude trať pokračovat v původní stopě přes tři mosty do Vizovic. V odbočném směru bude za výhybkou položena nová trať, která se napojí na původní kusou kolej ve stanici Vizovice.

Délka nové koleje bude cca. 1 m. Tímto vznikne výše zmíněná smyčka a stanice Vizovice bude průjezdná.

Dnes byly práce na této přestavbě zahájeny. Bylo pokáceno 62 stromů a několik keřů. Na planině byla sejmuta tráva, až na holý terén. Následně demoliční četa odstranila původní kopcový terén, který ležel v trase budoucí trati. Následně byl položeno nové podloží. V původní trati byla odstraněna kolej pro vložení nové výhybky. Ve Vizovicích bylo odstraněno zaráželo na konci kusé koleje.Práce budou dále pokračovat hrubými terénními úpravami a následně pokládkou koleje. Dále pak přijde na řadu úprava elektroinstalace, konkrétně napájení úseků, které se budou nacházet za nově vloženou výhybkou. Tím, že trať bude tvořit smyčku, bude nutno vložit smyčkový modul. Použiji stejný typ které už na kolejišti mám a to LK 200 od výrobce Lenz. Z něj pak budou napojeny dva moduly zajišťující napájení úseků a indikaci obsazení vozidly v této části kolejiště. Nová výhybka bude osazena přestavníkem želva, bude připojeno napájení srdcovky a zapojení výhybky na dekodér. také přibudou návěstidla, povolující vjezd do nové výhybny. V místě nové odbočky na trati vyroste malá budova stavědla. Její název ještě nemám vymyšlený, ale stavebnici už mám. Bude to budova výrobce Igra, model 131011 stavědlo Vyšehrad. Pro umístění budovy bude nutno upravit stávající terén. Patrně dojde k vybudování zářezu s opěrnou stěnou ve svahu naproti nové výhybky. Ještě přesně nevím. V řídícím programu kolejiště bude nutné také provést úpravy a to vložení výhybky, úpravu délky dotčených úseků, budou vložena nová návěstidla aj.No a pak, až bude vše spolehlivě fungovat bude následovat úprava terénu kolem nové trati, ozelenění a zpětné vysázení stromů.

Ve fotogalerii je několik záběrů dokumentujících průběh prací této úpravy kolejiště.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je radim. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.