Aktualizace 12.2018

V této aktualizaci představuji úpravy návěstidel a dalších dopňků kolejiště. Na kolejišti jsem použil návěstidla MTB. Trochu jsem si pohrál s jejich vzhledem.

Každé návěstidlo na kolejišti jsem doplnil tabulkou s jeho označením. Odjezdová návěstidla ve stanici Otrokovice byla doplněna tabulkou 5. Seřaďovací návěstidla také dostala svoje číslování. Nezapomněl jsem ani na oddílová návěstidla autobloku, ta dostala tabulky s kilometrickou polohou, číslem koleje a štítem OP.

Na celé trati i ve stanicích bylo osazeno staničení. Tabulky s kilometrickou polohou na zábrzdnou vzdálenost před přejezdy jsou samozřejmě na žlutém podkladu 🙂