Úprava skrytého nádraží č. I

Pustil jsem se do úprav skrytého nádraží č. I

Důvodem k rekonstukci obou zhlaví bylo umožnit vjezd do obou smyček z kterékoliv koleje skryťáku. Dosud byli 2 vnější koleje z každé strany skryťáku pro jednu smyčky nedostupné.

Při rekonstrukci jsem na levém zhlaví vyměnil 4 ks obyčejných výhybek za 2 ks trojcestných.

Na pravém zhlaví proběhla stejná úprava, ale s tím, že jsem navíc vysadil odbočku pro budoucí propojení obou skrytých nádraží. Na pravé straně jsou tak nyní 3 ks trojcestné výhybky. Fotky obou zhlaví jsou v galerii. Také tam najdete aktuální schéma kolejiště.