Novinky červen 2012

Opět jsem trochu postoupil s pokládkou foliáží a také došlo na zaštěrkování pravého zhlaví ve stanici Otrokovice.

Finální úpravy lesních a polních cest, drnování a „ozelenění“ skal bude následovat, až položím folie na celém kolejišti.