Novinky 10/08

Po delší odmlce jsem zde s novinkami na kolejišti.Kolejiště bude sjízdné se „smetákem“ nahoře a tak jsem začal ve skrytých částech budovat trolejové vedení. Bude všude tam, kde by mohl sběrač zavadit o překážku, kde je nízká podjezdná výška.Už mám hotových prních několik metrů,provedl jsem zkušební jízdy a … a dobrý 😀Konečně jsem se donutil dokončit betonové portály vjezdů do tunelů. Mám hotové všechny tři, dva už jsou i osazeny v kolejišti. Nejvíc mi dal zabrat portál , který navazuje na pravé zhlaví Otrokovic. Koleje za vjezdem do tunelu klesají, jsou v oblouku, každá o jiném poloměru. Samotný portál není navíc kolmý ke kolejím, ale je mírně „zakloněn“Také mám za sebou první pokusy o štěrkování kolejí. Provedl jsem úseky v tunelech hned za vjezdem do nich , pak jsem je hned i napatinoval. V reále to vypadá lépe, než na fotkách 🙂Co bude dál ? Kolega modelář mi dodal prvních několik sloupů TV. Vyrobím držáky TV v tunelech a pak je osadím spolu se sloupy před tunely, tak abych mohl vyvést trolej ven z tunelů. Pak začnu tvořit krajinu. Vše jsem dokumentoval a fotky najdete v galerii Radim 🙂