Úprava kolejiště ve stanici Otrokovice

Provedl jsem dílčí změny ve stanici Otrokovice.

1.Opravil jsem podloží a upravil výhybky na pravém zhlaví.

2. Přeložil výhybky sudé skupiny kolejí a to na obou zhlavích.

3.Přidal dopravní kolej č. 12

4. Provedl výměnu kolejových polí z betonových pražců na dřevěné u kolejí č. 6,8,10

5.Upravil jsem délky kolejí 5b,5,7, 9  a přeložil patřičné výhybky.