Elektroinstalace skrytého nádraží II.

V tomto příspěvku a ve fotogalerii pod stejným názvem vám popíšu

provedení elektroinstalace skrytého nádraží II.

Po montáži a odzkoušení přestavníků výhybek jsem začal se zapojováním napájení jednotlivých úseků. Každou kolej ve skrytém II.jsem rozdělil na tři samostatně napájené části. Dále je samostatně napájené a tedy i detekované každé zhlaví. Na pravém zhlaví je také samostatně napájená spojka směrem do Otrokovic. Toto rozdělení jsem zvolil záměrně,pokud se bude jezdit ručně tak bude přehled kde se zrovna vlak nachází a kde jej zastavit, aby nezajel dál než budeme chtít. Pokud jezdíme přes PC,tak si zastavování hlídá sám podle nadefinované vzdálenosti, ale ručně se musíme spolehnout na zobrazování obsazení úseků. Dále je samostatný úsek za levým zhlavím směrem do skrytého I. Suma sumárum, celkem tedy 19 úseků. Napájecí úseky jsou v blocích po 8, mám tedy osazeny 2 bloky po 8 úsecích. Zbývající 3 úseky jsou napájeny z rezervy v jiných napájecích blocích.

První jsem provedl „hlavní rozvod“ to je J,K,16 V pro napájení výhybek a zpětné vazby R,S. Dále následovalo připojení  všech kolejí  skrytého II. na K pól napájení. No a pak jsem zapojoval jednotlivé úseky z napájecích bloků na příslušné kolejové úseky.Po zapojení každého nového bloku jsem provedl zkušební jízdu s lokomotivou,jestli je vše v pořádku,pak jsem teprve pokračoval v zapojování dalšího úseku.

Poté probíhalo připojení zpětných vazeb k jednotlivým úsekům na napájecích modulech.

Následně přišly na řadu výhybky. To znamená osadit dekodéry, připojit je na J,K,16 V. Pak propojení společného vedení k přestavníkům.

Následně jsem již začal postupně připojovat jednotlivé přestavníky k dekodérům, myší odzkoušel jestli fungují, poznamenal si jejich adresu do schematu kolejiště a k přestavníkům nalepil štítky s příslušnou adresou. Po zapojení všech přestavníků došlo na připájení vodičů pro napájení srdcovek výhybek. Zatím jsou vodiče smotané pod výhybkami, ale už jsem vyrobil a osadil na jiné dvě výhybky prototyp přepínačů napájení srdcovek pomocí mirospínače. Zatím fungují bez problémů,takže postupně je vyrobím a osadím na všechny výhybky –  kromě angličanů 🙂  Poslední činností na el.zapojení bylo popsání vodičů a jejich spojení do svazků. Mrkněte se do fotogalerie, celý postup je tam zdokumentován.