Rozpojovače MBZ

Pořídil jsem na zkoušku 2 ks rozpojovačů od výrobce Modell Bahn Zubehor Thomas Oswald. V tomto článku popisuji jejich sestavení, oživení a montáž do kolejiště.

V balení je elektronika, servo, pár šroubků, vodící čepy, tlačítko, ovládací tyčka, rozpojovací plošina a laserem řezaný lepenkový rám.

Nejprve jsem nasucho, na zkoušku složil rám. Až jsem přišel na optimální postup, tak jsem pomocí duvilaxu začal s jeho skládáním naostro. Doporučuji první spojit stěny a příčníky mezi sebou a pak je položit na spodní díl. Snadněji se tak rám skládá dohromady. Do čela se následně vloží a šroubky zajistí servo. Pak jsem na desku elektroniky připájel vodiče ke tlačítku a dva napájecí vodiče – J/K. Následně jsem zavřel rám zadním a bočním dílem, které se nelepí a umožňují tak v případě potřeby přístup k elektronice.

Sestavený rozpojovač jsem poté naprogramoval. Je to snadné, u DCC stačí připojit J/K vodiče ke kolejím, na DCC ovladači jsem si tlačítky F5/ 301 nastavil požadovanou adresu (301) a pak stiskl stop tlačítko na ovladači. Napájení kolejí se přerušilo. Pak jsem na elektronice rozpojovače stiknul mikrospínač a zároveň znovu spustil stop tlačítkem na ovladači napájení do kolejí. Na elektronice rozpojovače se rozblikala červená dioda, což znamená programovací mód. Pak jsem na ovladači potvrdil předem nastavenou adresu 301 a bylo to. Dioda zhasne a rozpojovač je nastavený na požadovanou DCC adresu.

V kolejišti jsem pak vyvrtal dva otvory pro vodící čepy a mezi nimi jeden otvor pro ovládací tyčku. Poté jsem zalepil vodící čepy mezi pražce. Ze spodní strany kolejiště +- podle šablony na návodu jsem odsadil rozpojovač. Ovládací tyčku ohnul do L a provlékl dírkou v páce na servu. Doporučuji dát tyčku do otvoru uprostřed páky, pak je více možností pro vyladění výšky zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem v rozporu s návodem 🙂 provrtal ve zvedací plošině těsný otvor skrz ni pro ovládací tyčku. Otvorem jsem tuto tyčku protáhl, nasadil plošinku na vodící čepy.

Několikrát jsem rozpojovač DCC ovladačem, ale můžeš i tlačítkem, aktivoval a vyzkoušel ideální výšku zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem sekunďákem tyčku přilepil k plošince, po zaschnutí přečnívající tyčku odřezal.

Rozpojovač se po stisku tlačítka aktivuje, drží rozpojovací plošinku asi 4 vteřiny nahoře a pak se sám vrátí dolů. Na počítači jsem si v řídícím programu ke kolejišti do schématu stanice vložil tlačítko, přiřadil mu adresu rozpojovače, v tomto případě 301 a je téměř hotovo. Už jen zvedací plošinku lehce napatinuji.

Rozpojovače fungují jak v analogu, tak i digitálu. V analogu pomocí tlačítka. V digitálu tlačítkem, nebo zadáním DCC adresy. Dobré je, že elektronika rozpojovače v sobě obsahuje dekodér, není tak potřeba žádný další spínací dekodér.

V galerii naleznete pár fotek ze sestavení a osazení rozpojovačů