Elektrizace trati

Tématem tohoto příspěvku je elektizace hlavní trati.

K elektizaci jsem použil továrních výrobků firmy Viessmann. Nejprve jsem rozebral sloupy a provedl jejich patinu nástřikem barvou rez.

Po zaschnutí byly obět zkompletovány a osazeny do kolejiště.

Po zatvrdnutí betonu nastoupili dráteníci a natáhli trakční vedení. Nejvíc práce jim dalo propojit trakční vedení v tunelech s tímto nově budovaným vedením.

Po nich už jen zahradníci srovnali vykopanou zeminu kolem patek a zasadily trávu.

Po sérii pantografických zkoušek byl slavnostně zahájen provoz elektrickými vozidly. Prvním pravidelným vlakem vedeným HV elekrické trakce byl vlak EC   304 v čele s lokomotivou 350 – 001  – 4.

 

Drátenící se poté přesunuli na další úsek trati, ale o tom až zase jindy.