Novinky září 2012

V další příspěvku můžete vidět postup v pokládce foliáží a štěrkování kolejí. Také je na několika snímcích vidět nová zastávka na hlavní trati. Její nástupiště začíná za přejezdem v zadní straně kolejiště a končí před oddílovými návěstidly.

Další práce budou probíhat ve stanici a to štěrkováním kolejí a budováním nástupišť. Ale o tom až někdy příště 🙂