Novinky 11.2010

Po odmlce se opět hlásím s příspěvkem.

Na kolejšti jsem vytvořil několik nových opěrných stěn a dva pilíře mostu přes hlavní trať.

Postupně také tvořím cestu k oběma tunelům ve střední části kolejiště.

Přístup na tuto cestu je skrze podjezd, který je vidět za budoucí nádražní budovou.

Ostatně, v galerii je všechno zdokumentováno