Aktualizace 7.2011

Po čase jsem pokročil ve stavbě.

Poslední část, na které ještě není krajina připravena na pokládku foliáží je pravá strana kolem zhlaví stanice.

Středem této části vede silnice. Začíná nad tunelovým portálem, klesá dolů a za zatáčkou se napojuje na most, přes který se cesta napojí se silnicí ve střední části kolejiště.  Cestu jsem vytvořil z balzy a pomocí tavné pistole a destiček z polystyrénu ji upevnil k podkladu. Na několika místech bude silnice lemována opěrnými stěnami, na fotkách jsou vidět jejich zárodky. Dole u tunelového portálu vznikl skalní masiv. Ten bude ještě prodloužen směrem do stanice. Prostor mezi silnicí a okolním terénem jsem vyplnil montáží pěnou. Ta dnes prošla úpravou do požadovaného tvaru. Dál v této části upravím napojení silnice na okolní terén, doplním propustky pod cestou a již zmiňovanou skálu. Až tuto část dokončím, vrhnu se na foliáže – náspy kolem tratí a štěrkování kolejí.