Novinky 4.2010

Po delší  době se hlásím s aktualizací stránek.

V mezidobí od poslední aktualizace jsem provedl několik úprav kolejiště, elektrického zapojení a také jsem pomalu začal s krajinou. Ale po pořádku 🙂

Nejvíc úprav doznalo skryté nádraží č.II. Má 5 kolejí, každá je dlouhá cca 3 metry. Původně sloužilo pro soupravy přijíždějící z Vizovic, ale po překopání  této stanice zpět na kusou bylo nevyužité.

Proto jsem při úpravě zhlaví skrytého I. vložil do jeho pravého zhlaví výhybku, která směřuje ke skrytému č.II. (rekonstrukci skrytého I jsem popisoval v minulé aktualizaci )  Pro propojení obou skrytých přes jejich pravé zhlaví bylo nutné úplně překopat pravé zhlaví skrytého II. Vytrhal jsem všechny výhybky a elektrické rozvody, provedl nové zhlaví, propojil ho spojkou se skrytým I a znovu zadrátoval.

Skryté II je napájeno přes smyčkový modul, protože po spojení se skrytým I vytvořilo smyčku.   ( mrkněte do schématu a budete v tom mít jasno ) Dál jsem provedl zapojení napájení jednotlivých úseků ve skrytém II. Každá kolej je rozdělena na 2 úseky a pak je zvlášť napájeno a tedy i indikováno každé zhlaví. Celkem je tedy zapojeno 12 úseků.

Tímto propojením obou skryťáků stoupla jejich kapacita na 15 souprav.

Když už jsem měl sundané skryté nádraží I – viz minulá aktualizace, tak jsem provedl rekonstrukci napájení srdcovek výhybek. Původně jsem používal mikrospínače, ale ty byli nespolehlivé, občas některý zůstal „viset“ a po přehození výhybky docházelo ke zkratu. Všechny mikrospínače jsem tedy zdemontoval a nahradil je přídavným přepínačem k přestavníku PL-10  od Peco. Tyto fungují bezvadně.

Také jsem dokončil montáž všech návěstidel, ale o tom až jindy v samostatném článku.

Došlo i na stavbu trafostanice a její hrubé osazení do krajiny.

Pro tentokrát je to vše, fotky jsou v galerii.