Rozpojovače MBZ

Pořídil jsem na zkoušku 2 ks rozpojovačů od výrobce Modell Bahn Zubehor Thomas Oswald. V tomto článku popisuji jejich sestavení, oživení a montáž do kolejiště.

V balení je elektronika, servo, pár šroubků, vodící čepy, tlačítko, ovládací tyčka, rozpojovací plošina a laserem řezaný lepenkový rám.

Nejprve jsem nasucho, na zkoušku složil rám. Až jsem přišel na optimální postup, tak jsem pomocí duvilaxu začal s jeho skládáním naostro. Doporučuji první spojit stěny a příčníky mezi sebou a pak je položit na spodní díl. Snadněji se tak rám skládá dohromady. Do čela se následně vloží a šroubky zajistí servo. Pak jsem na desku elektroniky připájel vodiče ke tlačítku a dva napájecí vodiče – J/K. Následně jsem zavřel rám zadním a bočním dílem, které se nelepí a umožňují tak v případě potřeby přístup k elektronice.

Sestavený rozpojovač jsem poté naprogramoval. Je to snadné, u DCC stačí připojit J/K vodiče ke kolejím, na DCC ovladači jsem si tlačítky F5/ 301 nastavil požadovanou adresu (301) a pak stiskl stop tlačítko na ovladači. Napájení kolejí se přerušilo. Pak jsem na elektronice rozpojovače stiknul mikrospínač a zároveň znovu spustil stop tlačítkem na ovladači napájení do kolejí. Na elektronice rozpojovače se rozblikala červená dioda, což znamená programovací mód. Pak jsem na ovladači potvrdil předem nastavenou adresu 301 a bylo to. Dioda zhasne a rozpojovač je nastavený na požadovanou DCC adresu.

V kolejišti jsem pak vyvrtal dva otvory pro vodící čepy a mezi nimi jeden otvor pro ovládací tyčku. Poté jsem zalepil vodící čepy mezi pražce. Ze spodní strany kolejiště +- podle šablony na návodu jsem odsadil rozpojovač. Ovládací tyčku ohnul do L a provlékl dírkou v páce na servu. Doporučuji dát tyčku do otvoru uprostřed páky, pak je více možností pro vyladění výšky zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem v rozporu s návodem 🙂 provrtal ve zvedací plošině těsný otvor skrz ni pro ovládací tyčku. Otvorem jsem tuto tyčku protáhl, nasadil plošinku na vodící čepy.

Několikrát jsem rozpojovač DCC ovladačem, ale můžeš i tlačítkem, aktivoval a vyzkoušel ideální výšku zdvihu rozpojovací plošiny. Pak jsem sekunďákem tyčku přilepil k plošince, po zaschnutí přečnívající tyčku odřezal.

Rozpojovač se po stisku tlačítka aktivuje, drží rozpojovací plošinku asi 4 vteřiny nahoře a pak se sám vrátí dolů. Na počítači jsem si v řídícím programu ke kolejišti do schématu stanice vložil tlačítko, přiřadil mu adresu rozpojovače, v tomto případě 301 a je téměř hotovo. Už jen zvedací plošinku lehce napatinuji.

Rozpojovače fungují jak v analogu, tak i digitálu. V analogu pomocí tlačítka. V digitálu tlačítkem, nebo zadáním DCC adresy. Dobré je, že elektronika rozpojovače v sobě obsahuje dekodér, není tak potřeba žádný další spínací dekodér.

V galerii naleznete pár fotek ze sestavení a osazení rozpojovačů

Náklad uhlí do kontejnerů Innofreight

V tohoto příspěvku popisuji výrobu nákladu uhlí do kontejnerů Innofreight. Uhlí jsem použil od výrobce Woodland Scenics, velikost B92. Nejdříve jsem z polystyrenů vyrobil obdélníkovou kostku, která přesně zapadla do kontejneru. Abych nespotřeboval příliš mnoho uhlí a náklad moc nevážil, podložil jsem polystyrénovou kostku kousky balzy, tak aby byla cca. 2 mm pod hranou kontejneru. Následně jsem kontejner vystlal igelitovým sáčkem a vložil výše zmíněnou kostku. Po nasypání uhlí a zvlhčení směsí vody s jarem jsem náklad prolil zředěným lepidlem Herkules. Jeden den náklad zasychal na topení. Následně jsem opatrně igelitový sáček s nákladem vytáhl a  odlepil  od kostky.  Ostrým nožem odstranil přetoky lepidla a uhlí ze stran kostky a bylo hotovo. Postup včetně fotodokumentace naleznete v galerii pod článkem.


Aktualizace 12.2018

V této aktualizaci představuji úpravy návěstidel a dalších dopňků kolejiště. Na kolejišti jsem použil návěstidla MTB. Trochu jsem si pohrál s jejich vzhledem.

Každé návěstidlo na kolejišti jsem doplnil tabulkou s jeho označením. Odjezdová návěstidla ve stanici Otrokovice byla doplněna tabulkou 5. Seřaďovací návěstidla také dostala svoje číslování. Nezapomněl jsem ani na oddílová návěstidla autobloku, ta dostala tabulky s kilometrickou polohou, číslem koleje a štítem OP.

Na celé trati i ve stanicích bylo osazeno staničení. Tabulky s kilometrickou polohou na zábrzdnou vzdálenost před přejezdy jsou samozřejmě na žlutém podkladu 🙂

Aktualizace k výročí 11 let budování kolejiště

V červenci 2007 jsem zveřejnil první příspěvek o stavbě kolejiště. Od té doby uběhlo už 11 let. Pro připomenutí  jsem vložil do galeriie pod tímto příspěvkem dvě fotky jak vypadalo kolejiště v té době a nyní.

Od minulé aktualizace jsem dokončil elektrizaci staničních kolejí č. 4-8 a tím je elektrizace celého kolejiště hotová. Podařilo se mi z leptů sestavit, nastříkat a napatinovat tři osvětlovací věže. Jsou umístěny mezi hlavními kolejemi ve stanici Otrokovice. Jedna z nich už má osazené 4  halogenové lampy, další věže na osazení osvětlení ještě čekají. Také jsem provedl kompletní osvětlení stanice Otrokovice,  zastávky na protilehlé straně kolejiště a i ve stanici Vizovice. Osvětlené jsou také silnice, zastávka na trati do Vizovic a benzinka na kopci. Veškeré osvětlení je ovládané digitálně. 

Přešel jsem na novou verzi řídícího programu TrainController™ verze 9 Gold. Zde je vhodná příležitost poděkovat za pomoc s přechodem ze staré verze 5 a nastavením mého layoutu Martinu Pintovi. Martine, Tvé stránky  www.lokopin.wz.cz  jsou mi velkou pomocí. Děkuji 🙂 Stará verze mě přiváděla do stavů zoufalství, vlaky zastavovaly jak se jim zachtělo, věčně byl s programem problém. Verze 9 Golg, to je jiný svět. Nadefinoval jsem si skupiny vlaků a pak jejich různá místa zastavení. V praxi to vypadá tak, že nákladní vlaky zastavují až před návěstidly, osobní vlaky tak aby byly pěkně u nástupiště, motoráky před staniční budovou. Nastavování a ladění programu mi nyní zabírá více času než budování kolejiště.

Naprogramoval jsem návěstní dekodéry ND 4 a doplnil závislosti na postavené vlakové cestě. V automatickém režimu si tak  řídící program sám staví vlakové cesty, včetně příslušných návěstí.

Hlavní část budování kolejiště je za mnou, tak je čas na umístění figurek lidí, zvířat, zaměstanců drah, osazuji další stromy a keře.

Do souprav osobních vlaků jsem postupně doplnil osvětlení, v některých vozech jsou i cestující. 

Aktuality 11/2017

Jsem zde s aktuálním vývojem budování kolejiště.

Přistoupil jsem k úpravě trolejového vedení ve stanici Otrokovice. Kolej číslo 10 jsem nechal bez troleje. Bude sloužit  nejen jako dopravní kolej, ale i pro ruční manipulaci se soupravami, výměnu vozů a lokomotiv atd. Přeci jen pod dráty se s vozidly hůř manipuluje 🙂  Demontoval jsem proto již osazené příhradové vazníky za kolejí č.10 a místo nich jsem vyrobil sedm sloupů pro nesení bran trolejového vedení. Ty původní příhradové vazníky by se mi mezi koleje č.8 a 10 nevešly. Po osazení nových sloupů byly patřičně zkráceny brány TV, osazeny výložníky a natažena trolej. Ještě zbývá osadit jeden sloup s napínáním trolejí a elektrizace kolejiště je za mnou. Podařilo se mi dokončit nový kamerový systém pro dohled ve skytých částech kolejiště. Má 8 kamer a jsou jimi sledovány zhlaví skrytých nádraží a vjezdy do smyček. 

Novinky červen 2017

Po čase opět přicházím s aktualizací stránek a výčtem novinek.

Pokročil jsem s elektrizací stanice Otrokovice. Aktuálně je dokončena celá lichá skupina a kolej č.2. Dále se podařilo vybudovat zastřešení ostrovního nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4 a to včetně osazení a zapojení osvětlení tohoto nástupiště. Osvětlení je spínáno přes DCC dekodér. 

Další práce budou probíhat na zastřešení nástupiště u výpravní budovy. Do práce se také vrátí dráteníci, aby pokračovali na elektrizaci sudých kolejí 4-10. 

Obrázky zachycující aktuální stav naleznete v galerii